Nội dung đang được cập nhật.

GIỚI THIỆU CHUNG

VỀ TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HƯNG - SƠN TÂY - HÀ NỘI

 

Trường Mầm non Trung Hưng có địa điểm trụ sở chính tại: Tổ dân phố 6 - Vân Gia  - Phường Trung Hưng - Thị xã Sơn Tây - Hà Nội. Trường thành lập năm 1960, qua quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển, năm học 2017-2018 nhà trường có 10 nhóm lớp/02 khu với 365 học sinh.

Trường thuộc địa bàn phường đi lên từ khối xã do đó đời sống của PHHS phần lớn vẫn là đời sống nông nghiệp hoặc bán nông nghiệp do đó thu nhập bình quân thấp ảnh hưởng không nhỏ trong công tác xã hội hóa về cơ sở vật chất. Nhà trường có 10 nhóm lớp với 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% CB-GV-NV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn là 30/45= 66,7%

Qua quá trình xây dựng, phấn đấu và trưởng thành nhà trường đã đạt được các thành tích như sau:

05 năm liền đạt chi bộ nhà trường trong sạch vững mạnh (03 năm liền 2013, 2014, 2015 được khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Chi bộ được khen thưởng về thực hiện chỉ thị số 03: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ: 05 năm học liền từ 2010- 2015 trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiến. Năm học 2014-2015: Trường đạt tập thể điển hình tiên tiến 5 năm; Nhà trường đạt đơn vị tiên tiến Thể dục thể thao cấp thành phố và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi của ngành. Nhiều năm liền nhà trường giữ vững và phát huy có hiệu quả các danh hiệu đã đạt được như cơ quan văn hóa lần 1, lần 2; trường học an toàn-phòng chống tai nạn thương tích; trường học thân thiện học sinh tích cực.

Nhà trường có 2 giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp Thành phố, 6 giáo viên đạt GVG cấp cơ sở. Hàng năm, đều có trên 30% CB-GV-NV đạt Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Tỷ lệ SKKN được công nhận cấp TX, TP đạt trên 10%.

Để có được thành tích như vậy, tập thể CB-GV-NV của nhà trường luôn là một khối đại đoàn kết, luôn tâm huyết, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần chung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã đạt được, động viên CB-GV-NV tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

 

..