LỄ KỶ NIỆM "NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11" Sinh thời Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”.Còn ngày ...