A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch dạy học qua mạng

Kế hoạch dạy học qua mạng

 

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY             

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HƯNG

                     

   Số:     /KH-MNTH                          

             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung Hưng, ngày  31 tháng 3 năm 2020        

 

                        KẾ HOẠCH

Dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ

  phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 

 

         Căn cứ vào số 141/KH-GDĐT ngày 30/3/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo về Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet cấp học mầm non trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19;

       Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Trung Hưng xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

            I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục đích

- Giúp giáo viên tăng cường dạy học qua internet.

- Tổ chức thực hiện các nội dung dạy học về kiến thức kỹ năng cho trẻ.

- Đảm bảo việc thực hiện chương trình GDMN trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, giáo viên nâng cao năng lực dạy học qua Internet và giúp nhà trường có phương hướng quản lý việc dạy học đạt hiệu quả.

- Kết quả đánh giá mục tiêu chương trình được công nhận trong thời gian tổ chức thực hiện dạy trẻ qua internet.

          2. Yêu cầu  

- 100% các khối, lớp xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức dạy học qua internet dưới hình thức như bài giảng powerpoint, video, Zalo, facebook…100% giáo viên có tham gia trong qúa trình xây dựng bài giảng, giảng dạy qua internet, theo dõi đánh giá kết quả học tập của trẻ qua quá trình tổ chức thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho tổ chuyên môn,  giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ này; kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy học trực tuyến, qua internet của giáo viên và học sinh.

- Nhiệm vụ dạy học trực tuyến qua internet là nhiệm vụ đột xuất, cấp bách,

do vậy cần được lên kế hoạch rõ ràng, rành mạch, chi tiết cụ thể; Việc thực hiện nhiệm vụ này cần nhanh chóng khẩn trương, cần đơn giản hóa và đạt hiệu quả nhanh trong hành động.

- Tận dụng tối đa những nguồn lực có sẵn, huy động từ giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, để thực hiện nhiệm vụ này. Xác định nhiệm vụ dạy học qua internet là nhiệm vụ phải làm thay thế cho việc dạy học trên lớp, do vậy yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ này, tuyệt đối không thu bất cứ khoản kinh phí nào từ phía gia đình, phụ huynh, học sinh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN.

1. Giới thiệu các kênh truyền hình, các hình thức công nghệ thông tin để có thể tuyên truyền đến phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà:

 Đề nghị phụ huynh theo dõi các kênh truyền hình Chương trình Vì tầm vóc Việt, phát sóng 20h05 hàng ngày trên VTV1 (Youtube: https://bitly.vn/f7o);   VTV7 phát sóng từ 9h sáng từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần với các nội dung phong phú như dạy cho trẻ những phẩm chất cần thiết trong cuộc sống; các bài dạy cho trẻ làm quen với chữ cái (chương trình ABC vui từng giờ VTV7); Trẻ làm quen với số đếm (chương trình 123 ta cùng đếm VTV7), trong tháng 4/2020 VTV7 sẽ phát sóng 15 buổi với các chuyên gia hướng dẫn về dinh dưỡng và vui chơi, phát triển vận động có Video minh họa.

2. Đăng các video hoạt động giáo dục, bài giảng Powerpoint, nội dung tuyên truyền đã được Ban Giám hiệu kiểm duyệt lên Website của trường, Facebook (Fanpage), Zalo nhóm lớp đúng 8h00 từ thứ hai đến thứ 6 hằng tuần... thông báo để phụ huynh biết truy cập. Thời khóa biểu, chương trình giáo dục học qua mạng được dùng chung cho các lớp trong khối. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 06/4/2020 (Thời khóa biểu đính kèm)

 3. Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình GDMN của trường, nhóm lớp, kết quả mong đợi yêu cầu cần đạt cuối mỗi độ tuổi, đặc biệt trẻ em 5 tuổi chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1, giáo viên lựa chọn tuyên truyền các nội dung chế độ sinh hoạt hàng ngày, thời gian biểu, chăm sóc dinh dưỡng, học qua chơi, phát triển thể lực, các kỹ năng lao động tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích tại nhà, các nề nếp thói quen tốt... đã được hình thành trong thời gian trẻ đi học tại trường.

4. Nội dung bài dạy là kiến thức mới, bắt đầu của chương trình giáo dục tháng 2/2020, hoặc ôn tập kiến thức cũ. Giáo viên linh hoạt, lựa chọn bài dạy, hình thức sao cho phù hợp với hình thức học qua mạng, phù hợp với điều kiện thực tế trẻ học tại nhà. Giáo viên soạn các bài tập, câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi… dưới các hình thức để thu hút trẻ tham gia học tập. Khuyến khích các lớp sáng tạo trong phương pháp, hình thức tổ chức các HĐ giáo dục với nhiều nội dung về công tác phòng dịch trong nội dung các bài học dạy trẻ.

5. Các kế hoạch, hoạt động được Ban giám hiệu phê duyệt, đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp độ tuổi. Thời gian cho mỗi HĐ không bắt buộc phải đúng đủ theo quy định mà dựa vào nội dung mục tiêu của bài dạy để đạt được hiệu quả, thời lượng không quá 20 phút/hoạt động.

6. Giáo viên đánh giá trẻ hằng ngày các mục tiêu theo chương trình GDMN thông qua phản hồi của phụ huynh, qua bài tập cô giao (Có thể tạo bình chọn các mục tiêu trẻ thực hiện được để phụ huynh đánh giá hoặc phụ huynh gửi hình ảnh các bài tập mà trẻ thực hiện). Giáo viên ghi lại kết quả đánh giá trẻ theo mục tiêu vào Bảng theo dõi. Công tác đánh giá trẻ cuối độ tuổi chỉ thực hiện khi trẻ quay trở lại đi học và trước thời điểm kết thúc năm học theo quyết định điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT và UBND thành phố Hà Nội. 

7. Thông báo kịp thời để phụ huynh biết, cùng hướng dẫn con, trao đổi phản hồi với giáo viên, với ban giám hiệu nhà trường về công tác dạy học qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hoặc thông qua tin nhắn điện thoại trực tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu:

- Bà Phùng Minh Thủy- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác dạy học qua Internet.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục phụ trách công tác giáo dục tham mưu xây dựng kế hoạch học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid 19, lập thời khóa biểu học qua intenet, kiểm duyệt nội dung dạy học của giáo viên (Duyệt nội dung dạy học của giáo viên hằng tuần ít nhất trước 02 ngày), giám sát quá trình dạy học của giáo viên. Nộp Phòng Giáo dục phê duyệt trước 17h00 ngày 01/4/2020.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- gia nhập vào nhóm Zalo của 10 nhóm lớp để kiểm tra việc học qua Internet (thời gian dạy học theo thời khóa biểu nhà trường xây dựng, nội dung giảng dạy của giáo viên theo giáo án đã được phê duyệt). Báo cáo với Hiệu trưởng hằng ngày trong quá trình thực hiện, báo cáo công tác dạy học trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 trước 17h00 hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần về địa chỉ Gmail pgd-sontay@hanoiedu.vn (theo biểu mẫu đính kèm). Chịu trách nhiệm đăng tải lên Website nhà trường thời khóa biểu, chương trình dạy theo tháng, các bài dạy hằng ngày theo từng khối lớp.

- Giao bà Phùng Thị Kim Liên- Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc, nuôi dưỡng chịu trách nhiệm xây dựng, duyệt các bài tuyên truyền về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng để đăng tải lên Website, facebook nhà trường, Zalo lớp.

- Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ về CSVC trang thiết bị CNTT giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.

2. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn giáo dục, khối trưởng.

- Chịu trách nhiệm họp khối qua mạng, xây dựng chương trình học qua mạng từng tuần, tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể xây dựng bài dạy cho giáo viên khối lớp mình gửi phó hiệu trưởng phê duyệt.

- Phân công cụ thể từng bài dạy cho giáo viên trong khối. Duyệt bài dạy của giáo viên trong khối và gửi cho Phó hiệu trưởng duyệt trước ít nhất 03 ngày.

- Đôn đốc, giúp đỡ, tập huấn cho các thành viên trong khối thực hiện công tác giáo dục qua mạng.

- Kịp thời báo cáo BGH về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Giáo viên

- Cùng với khối trưởng xây dựng chương trình học cho khối của mình.

- Thực hiện thiết kế bài dạy theo kế hoạch được khối trưởng phân công.

- Gửi bài dạy (Video, Powerpoint, tranh ảnh, bài tập…) lên nhóm Zalo, facebook lớp mình đúng 8h00 sáng hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 theo kế hoạch dạy.

- Chia sẻ với phụ huynh trên Zalo lớp về các kênh truyền hình, các trang mạng có nội dung về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non phù hợp với độ tuổi ở phần II.1.

- Giáo viên đánh giá trẻ hằng ngày các mục tiêu theo chương trình GDMN thông qua phản hồi của phụ huynh, qua bài tập cô giao (Có thể tạo bình chọn các mục tiêu trẻ thực hiện được để phụ huynh đánh giá hoặc phụ huynh gửi hình ảnh các bài tập mà trẻ thực hiện). Giáo viên ghi lại kết quả đánh giá trẻ theo mục tiêu vào Bảng theo dõi.

- Tích cực học tập, sáng tạo trong phương pháp, hình thức tổ chức các HĐ giáo dục trên mạng với nhiều nội dung về công tác phòng dịch, chế độ sinh hoạt hàng ngày, thời gian biểu, chăm sóc dinh dưỡng, học qua chơi, phát triển thể lực, các kỹ năng lao động tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích tại nhà, các nề nếp thói quen tốt... đã được hình thành trong thời gian trẻ đi học tại trường.

- Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện. Báo cáo kịp thời với khối trưởng, ban giám hiệu những khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện công tác dạy học qua mạng.

- Thông báo kịp thời để phụ huynh biết, cùng hướng dẫn con trong quá trình thực hiện.

- Báo cáo kết quả học hằng ngày của lớp mình với Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó hiệu trưởng nhà trường theo địa chỉ Gmail: thanhnhanhoamy@gmail.com trước 16h00 hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 04/4/2020 (theo biểu mẫu đính kèm).

Trên đây là Kế hoạch hoạch dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện ./.                                                                                            

 

Nơi nhận:                                                 

- BGH;

- Các nhóm lớp (t/h);

- Lưu: VT, HS.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Minh Thủy

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 144
Tháng trước : 2.771